Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi õpilastööde almanahh "Võrsed" ilmus esimest korda kooli 50 aastapäeval 1999. aastal. Viis aastat hiljem anti välja "Võrsed 2".
"Võrsed 2" erines oma eelkäijast selle poolest, et kaante vahel leidus ka pisut ajalugu, mälestusi- meenutusi, killukesi möödaläinud aastatest, vilistlaste, kooli endiste ja praeguste õpetajate nimesid.
Käesolev 3 kogumik ilmub elektrooniliselt . Siin leidub nii õpilaste luuletusi, joonistusi kui ka muud huvitavat.

Piret Pihu
huvijuht